Pogotowie Bólowe

Dzieciństwo to okres najbardziej spektakularnych postępów w życiu. Infomacje zawarte w tym dziale pomogą Ci zadbać o to, by Twoje dziecko właściwie się rozwijało.

Szukaj

Czy musi boleć?

Autor:
Jolanta Baszczeska,
kategoria:
Pogotowie Bólowe

Aby lepiej zrozumieć i odpowiednio móc reagować na ból pojawiający się u dziecka poniżej opisuję mechanizmy towarzyszące temu odczuciu.

Czym jest ból?

Ból jest nieprzyjemnym wrażeniem czuciowym, które towarzyszy nam w różnych sytuacjach przez całe życie. Ból powstaje na skutek drażnienia receptorów nocyceptywnych lub uszkodzenia struktur układu nerwowego na każdym szczeblu tzw. drogi bólowej. Do czynników drażniących obwodowe receptory bólowe należą czynniki mechaniczne, termiczne, chemiczne, infekcyjne i nieinfekcyjne procesy zapalne.

Proces powstawania odczucia bólowego obejmuje cztery etapy:

  1. Transdukcja - uszkodzenie receptora bólowego powoduje zmianę impulsu elektrycznego prowadzonego przez włókna neuronów obwodowych.
  2. Przewodzenie - neurony przekaźnikowe transmitują informacje do wyższych pięter układu nerwowego, do rdzenia kręgowego.
  3. Modulacja - bodźce bólowe na tym etapie przekaźnictwa (droga rdzeniowo-korowa) są hamowane albo nasilane poprzez syntezę odpowiednich neurotransmiterów i aktywacji układu wegetatywnego.
  4. Percepcja jest końcowym etapem czucia bólu (nocycepcja), ma miejsce w korze mózgu.

Reakcje towarzyszące bólowi

Kora mózgu rozpoznaje i odpowiada za ocenę sytuacji bólowej oraz za reakcje emocjonalne. Tutaj powstaje poczucie lęku, agresji, gniewu. Kora mózgowa odpowiedzialna jest również za kodowanie modelu zachowań bólowych i zapamiętywanie bólu. Odczuwanie bólu skutkuje zmianą zachowania dziecka, co nazywa się reakcją bólową. Reakcja bólowa obejmuje objawy kliniczne wynikające z pobudzenia wegetatywnego układu nerwowego:
- przyspieszenie czynności serca,
- wzrost ciśnienia krwi,
- pocenie się,
- bladość lub zaczerwienienie skóry,
- przyspieszenie oddechu itp.

Na reakcję bólową składa się również:
-pobudzenie ruchowe dziecka,
-wzrost napięcia mięśniowego
-elementy emocjonalne jak płacz, krzyk, lęk itp.

Ból u dzieci

Dzieci odczuwają natężenie bólu w takim samym stopniu jak dorośli, ale „dzieci boli inaczej” w tym sensie, że cierpienie jest dla nich zdecydowanie bardziej nasilonym, negatywnym doznaniem emocjonalnym. Spokój rodziców czy opiekunów dziecka stanowi „silny środek znieczulający”. Stres, panika, niepokój rodziców nasilają negatywne emocje dziecka, które mają wpływ na natężenie odczuwanego bólu i budowanie wzorca zachowań bólowych na przyszłość.

Opiekując się dziećmi należy przyjąć, że jeżeli mówią, że je boli, to naprawdę tak jest. Jeżeli robią wrażenie, że cierpią, to cierpią naprawdę. Trudności z rozpoznaniem przyczyny bólu u dzieci w wieku niemowlęcym budzą często niepokój i stres u rodziców, a te uczucia u opiekunów nasilają emocjonalną reakcję dzieci na ból. Im młodsze dziecko, tym bardziej niespecyficzne objawy bólu demonstrują.

Dr n. med. Maria  Rudzińska-Chazan

Sprawdź co poleca
nasz ekspert

Dr n. med. Maria Rudzińska-Chazan

Psycholog Justyna Kuczmierowska

Sprawdź co poleca
nasz ekspert

Psycholog Justyna Kuczmierowska


Leki dla dzieci – czy jest się czego bać?

Leki, to substancje, które reagując z naszym organizmem zmieniają jego czynność. Taka definicja budzi w każdym człowieku uzasadniony lęk przed wprowadzaniem do swego, a tym bardziej, do organizmu swego ukochanego dziecka, jakichkolwiek preparatów. Nie możemy jednak w jednakowy sposób traktować antybiotyków, leków nasercowych czy nadciśnieniowych jak leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, preparaty ziołowe czy specyfiki homeopatyczne. Ból i gorączkę trzeba uśmierzyć, prawie w każdym przypadku, szybko. Wyjątek stanowią bóle niejasnego pochodzenia, z którymi trzeba jak najszybciej zwrócić się do lekarza nie maskując ich lekami.

Zobacz więcej

Wspólne kąpiele z dzieckiem – kiedy je zakończyć?

Według mnie są dwa główne powody, dla których należy zaprzestać kąpieli z dzieckiem. Pierwszy z nich to sygnalizowanie przez dziecko potrzeby intymności (co najczęściej ma miejsce w ciągu trzeciego roku życia). Wtedy dzieci mówią będąc np. w ubikacji „Mama idź”. W przypadku zaś kąpieli dziecko może poprosić o to, że chce samo się kąpać. Drugim z powodów jest skrępowanie rodzica. Jeżeli rodzic czuje się zawstydzony to najlepszy znak, że warto zadbać o swoją prywatność i intymność.

Zobacz więcej